English (United Kingdom)Polish (Poland)

Kategorie

VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.

Znajdź produkt
 

 


.......................... ......................., dn............. r. .......................... .........................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

El Perro Justyna Nowik Jacek Nowik Sp. j.

Ul. Dębowa 1 , 18-106 Niewodnica Korycka

966-204-27-98

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy....................................................................................... nr. ................ zawartej dnia............................... w..................................................................... Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................) przekazem pocztowym na adres........................................................................... lub na konto nr..................................................................................................... Zwracam, w stanie niezmienionym....................................................................... otrzymany dnia..................................................................................................... ............................... podpis konsumenta